™شرکت چکاد ارتباط پایوند در اداره ثبت شرکت ها به شماره 462563 ثبت گردیده است.

هدف این شرکت تولید محصولات صنعتی دقیق با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین می باشد. جهت تحقق هدف فوق با بهره گیری از علوم نوین و تیم مهندسی قوی اقدام به تولید محصول سفارش شده می نماید.

در این راستا از آنجا که با کنترل زمان و پایین نگهداشتن ضایعات سود مطلوب  تامین می شود  هزینه اضافی به کارفرما تحمیل نمی گردد وبا اطمینان عنوان می نماییم که قیمت خدمات ارائه شده توسط شرکت چکاد ارتباط پایوند غیر قابل رقابت میباشد.

در راستای موارد فوق و در جهت اثبات کیفیت محصولات یکی از اهداف کوتاه مدت شرکت دریافت تاییدیه کیفی از شرکت مخابرات بوده که این مهم درمرداد ماه سال 1387به نتیجه رسیده و تاییدیه مذکور از اداره کل دفتر بررسی فن آوری و تدوین استانداردهای شرکت ارتباطات سیار برای تولید کنکتورهای این شرکت صادر گردید.

کلیه پروژه های معرفی شده  به شرکت  در ابتدا مورد بررسی دقیق قرار می گیرند و در این راستا مراحل زیر را می گذرانند.

طراحی

تعیین روش تولید از نظر دستگاههای مورد نیاز

تعیین ابزار مورد نیاز

جیگ و فیکسچرهای مورد نیاز

تعیین توالی (Sequence)عملیات

تعیین نقاط کنترلی

تامین منابع مالی