آدرس : تهران، ازگل، خیابان گلچین شمالی ، پلاک 14 ، واحد 43 
   021-44289353
 021-44289353
E-mail:  info@chakadtelecom.com
Web: www.chakadtelecom.com