آدرس : تهران.میدان دوم صادقیه.مجتمع تجاری اداری گلدیس.طبقه هفتم . واحد 712
   021-44289353
 021-44289353
E-mail:  info@chakadtelecom.com
Web: www.chakadtelecom.com